cover_visual_nieuwsfabriek_02.jpg

De nieuwsfabriek

2013

Journalistiek is verworden tot een ordinaire nieuwsfabriek, waar kijkcijfers, lezersaantallen, advertentie-inkomsten en winstgevendheid gelden als onbetwiste graadmeters voor succes. De bedoeling is om burgers permanent gebiologeerd te houden met spectaculaire, vermakelijke of anderszins aandachttrekkende berichten, niet om inzicht te kweken in de wereld om ons heen. Van genociden in Afghanistan tot de nieuwste haardracht van Gordon: alles wordt zonder enige maatstaf van publiek belang de ether ingeslingerd, als krachtvoer in een kippenhok vol doelloos zappende nieuwsconsumenten. Of iets belangrijk is doet er niet toe, als er maar over gepraat wordt.

 

Bestel dit boek bij  Bol.com of  De Bezige Bij


cover_visual_plato_01.jpg

En mijn tafelheer is Plato

2012

We leven in een land en in een cultuur waarin infotainment niet langer alleen een journalistiek genre is, maar ook een politieke norm: het gaat niet slechts om de boodschap, maar vooral ook om de manier waarop die wordt uitgedragen. Beeldvorming is de allesbepalende factor: niet het gedachtegoed van een partij, de standpunten van een politicus of het beleid van het kabinet is maatgevend voor de kiezersvoorkeuren, maar het beeld dat daarvan van dag tot dag in de verschillende mediakanalen ontstaat. Zo manifesteert het publieke debat zich steeds meer als een publiciteitsshow, omringd door kiezers die letterlijk meedeinen met de waan van de dag. InEn mijn tafelheer is Platoprobeert Rob Wijnberg ons los te maken van de waan van de dag en de actualiteit in een breder verband te plaatsen. Geen betere begeleiders daarbij dan de grote filosofische en politieke denkers uit heden en verleden.

 

Bestel dit boek bij  Bol.com of  De Bezige Bij


cover_visual_dusikben_02.jpg

Dus ik ben

2011

In Dus ik ben stellen Stine Jensen en Rob Wijnberg daarom de vraag: hoe definiëren mensen zichzelf eigenlijk? Zijn we onze opvattingen? Onze gevoelens? Of de groep waartoe we behoren? En hoezeer wordt ons zelfbeeld bepaald door de stortvloed van beelden om ons heen? Even opgewekt als nauwkeurig brengen de auteurs onze hedendaagse zoektocht naar identiteit in kaart, en voeren haar terug op wat de grote denkers uit de geschiedenis erover gezegd hebben. Want wie we zijn, blijkt niet alleen een actuele kwestie, maar een vraag die ons al eeuwenlang bezighoudt.

 

Bestel dit boek bij  Bol.com of  De Bezige Bij

 


cover_visual_nietzsche&kant_02.jpg

Nietzsche & Kant lezen de krant

2010

Onze heilige waarheden hebben we de laatste eeuwen zien verdampen. Zelfs onze identiteit zijn we in de loop der tijd kwijtgeraakt. Hulpeloos dobberen we rond op een zee van informatie, nieuws en meningen, op zoek naar iets wat ons weer ankers geeft. De moderne journalistiek is ons daar niet erg behulpzaam bij: hypes dicteren de berichtgeving, lichtzinnigheid en entertainment de toon. Wat vandaag de opening van de voorpagina of het journaal is, is morgen alweer achterhaald en vergeten. Kan de filosofie ons uitkomst bieden? Haar tekortkoming is eerder het tegenovergestelde: diepgravende en ingewikkelde beschouwingen over de zin van het leven vullen de filosofiebibliotheken. Eeuwigheidswaarde hebben die boeken zeker, maar leren ze ons ook iets over het hier en nu?

 

Bestel dit boek bij  Bol.com of  De Bezige Bij


cover_visual_indubio_01.jpg

In dubio

2008

Heeft vrijheid van meningsuiting grenzen en zo ja, waar liggen die dan? Deze vraag heeft het debat in Nederland nu al jaren in haar greep. In dubio – Vrijheid van meningsuiting als het recht om te twijfelen is een gewaagde poging die vraag definitief te beantwoorden. In een kort maar krachtig pamflet betoogt Rob Wijnberg dat vrijheid van meningsuiting eigenlijk een onmogelijke vrijheid is; een vrijheid die grenzen vereist maar tegelijkertijd juist die grenzen verwerpt.

 

Bestel dit boek bij  Bol.com of  De Bezige Bij


cover_visuals_boeiuh_01.jpg

Boeiuh!

2007

Terwijl de mediadruk alleen maar toeneemt, keren jongeren zich af van het nieuws. Intussen is de samenleving 'verhard' en wordt de toon in het publieke debat extremer, maar meet de jeugd zich een houding aan van ruimbenkendheid, gematigdheid en verwondering. En nu Nederland vervangen wordt door europa en datzelfde Europa ingehaald wordt door een globaliserende wereld, zoekt de jongste generatie zijn heil vooral bij zichzelf. In drie essays, getiteld 'Boeiuh', 'Chilluh' en 'Pimpuh', geeft Rob Wijnberg een vlijmscherpe, kritische kijk op de hedendaagse samenleving door de ogen van de jeugd. Dit pamphlet is voor iedereen die zijn begrip van het leven in een moderne samenleving wil vergroten en zijn mening over 'de jeugd van tegenwoordig' wil baseren op m dan een enkele, droevige krantenkop.

 

Bestel dit boek bij  bol.com of De Bezige Bij